Skip to main content
Menu

People

Postdocs

 • Dr Jiabao Xu
 • Dr Fariza Ammam

DPhil Students

 • Tong Yu
 • Reza Rohani
 • Boon Lim
 • Joseph Kennerley
 • Xiaoyu Chen
 • Samuel Putra
 • Simona Della Valle
 • Laura Martin
 • Jochem Nielsen
 • Weiming Tu
 • Yutong Yin
 • Johnny Zhou
 • Mehrsa Jafarpour
 • Nicholas Tenci

4YP Students

 • Luke Stalder
 • Qianlei Wang
 • Kazuaki Sair

Previous Members

 • Dr Yi Wang
 • Mr Hendrik Lunshof
 • Mr Henry Sturgess
 • Mr James Exley
 • Ms Eloise Rees
 • Mr Matthew Booth
 • Dr Yizhi Song
 • Dr Cordelia Rampley
 • Dr Yin-Hu Wu
 • Dr Li Cui
 • Dr Xiaoyan Jing
 • Dr Zhenming Lu
 • Dr Robert Habgood
 • Dr Catherine Fan
 • Ms Chae Yeon Kim
 • Ms Jae Jung
 • Mr Vincent Tang
 • Mr Yuhong Wang