Skip to main content
Menu

Communications Engineering People Involved

Current Graduate Students

 • Alice Smith
 • Amna Riaz
 • Arta Cika
 • Dene A. Hedges
 • James Farmer
 • Jiaruo Yan
 • Paramin PM Sangwongngam
 • Rahmat Mulyawan
 • Son (Shan) Chu
 • Sunghwan Cho
 • Vincent Lee
 • Yiren Xia
 • Zubair Ahmed
 • Tanmayee Deshprabhu
 • Ferhat Yarkin
 • Kailun Xu
 • Zijing Wang
 • Tianxiong Wang
 • Fangxiao Dong
 • Joshua Feis
 • Martin Wafula

 

Past Members

Past PostDocs and Visitors

 • Dr Ye Liu, Coventry University, UK, 2018-2019
 • Dr Feng Feng, Shanghai Jiao Tong University, China, 2017-2019
 • Dr Shahriar Etemadi Tajbakhsh
 • Dr Gaojie Chen, University of Leicester, UK, 2015-2018
 • Dr Crisanto Quintana Sanchez
 • Dr Jeff Frolik, University of Vermont, USA, 2012
 • Prof. Su-Il Choi - Chonnam National University, Korea, 2010-2011
 • Simon Maher, KAUST, Saudi Arabia, 2010
 • Fred Jjunju, KAUST, Saudi Arabia, 2010
 • Prof. Steve Levitan - University of Pittsburgh, USA, 2009
 • Dr Xia Yingqing, 2006
 • Dr Peter Smith - University of Canterbury, New Zealand, 2006
 • Stephen MacDonalds, South Africa, 2004 - 2005
 • Dr Yaoliang Song, Nanjing University, China, 2004 - 2005
 • Dr Sujan Rajbhandari, Coventry University, 2015
 • Prof. Xianqing Jin, University of Science and Technology of China, 2015
 • Dr Xuewu (Daniel) Dai
 • Professor Shien-Kuei (Peter) Liaw, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
 • Dr Adrian Travis, Microsoft Research, USA
 • Dr Gianluigi Tiberi, University of Pisa, Italy

Past Graduated Students

 • Jinchuan Tang
 • Long Zhang
 • Hachem Yassine
 • Olayinka Oduwole
 • Hyunchae Chun
 • Tim Grob
 • Shuping Dang
  Lianbo Li
 • David Simmons
 • Ariel Gomez Diaz
 • Ahmad Helmi Azhar
 • Angela Amphawan
 • Emmanuel Zyambo
 • Hammad Khan
 • Hardave Kharbanda
 • Ibrahim Alsolami
 • Javier Gelabert
 • Jindong Hou
 • Jing Jing Liu
 • John Mills
 • Kalok Jim
 • Katrina Dambul
 • Kostas Samaras
 • Lubin Zeng
 • Matthews Mtumbuka
 • Maysam Jafar
 • Nathan Xueyuan Jiang
 • Navid Ghavami
 • Pithawat Vachiramon
 • Sivathasan Sashigaran
 • Soo Hee Khoo
 • Tuan-Anh Tran
 • Vit Sipal
 • Wasim Malik
 • Wei Wen Yuan
 • Zhein Khan
 • Zunnoor Tarique
 • Konstantinos Papoutsis
 • Lelei Huang
 • Ning Zhang
 • Ran Li
 • Yue Li
 • Yufeng Zhou
 • Chris Chan