Skip to main content
Menu

The Environmental Engineering Group People

Former Members

 • Dr Duane Ager
 • Meg Uapipatanakul
 • Andrea Chan
 • Cordelia Rampley
 • Ke Yang
 • Cindy Huang
 • Fazriz Fadzil
 • Dr Zhisheng Yu
 • Naomi Wise
 • Lakshmi Adapa
 • Tina Ebimami-Timinimi
 • Pamela Mezue
 • Greg Bond
 • Mike Mason
 • Joan Zhang